Monthly Archives: March 2016

.

Ladda ned/öppna presentationen på svenska som pdf-fil

..

Kort presentation av tillvägagångssätt och motivation (The text will follow in English below the Swedish version) Utgångspunkten för mitt konstnärliga arbete i det offentliga rummet ligger i platsens karaktär och dess användare. Det mänskliga tilltalet och individens möte med platsen är av central betydelse för mig. Jag vill skapa en förhöjd upplevelse för besökarna i relation till platsens ursprungliga uttryck och verksamhet. Oavsett besökarnas ålder eller bakgrund så vill jag ta vara på varje individs nyfikenhet och upptäckarlusta och inspirera dem i deras vardag. Jag eftersträvar kvalitéer i mina verk…