Download/open the presentation as a pdf-file below

..

Kort presentation av tillvägagångssätt och motivation (The text will follow in English below the Swedish version)

Utgångspunkten för mitt konstnärliga arbete i det offentliga rummet ligger i platsens karaktär och dess användare. Det mänskliga tilltalet och individens möte med platsen är av central betydelse för mig. Jag vill skapa en förhöjd upplevelse för besökarna i relation till platsens ursprungliga uttryck och verksamhet. Oavsett besökarnas ålder eller bakgrund så vill jag ta vara på varje individs nyfikenhet och upptäckarlusta och inspirera dem i deras vardag. Jag eftersträvar kvalitéer i mina verk som gör att man vill återvända för att upptäcka mer. Mina verk kan vara platsskapande och ha en orienteringsfunktion, både i det lilla och i det stora sammanhanget. Idén som föds i mötet med platsen styr materialval och teknik. Tillverkning sker ofta i ett samarbete med underleverantörer och konsulter. Hållbarhet över tid och säkerhet, med ett minimum av underhåll är en självklarhet. Jag är van vid att jobba i grupp med arkitekter, entreprenörer, användare och konstnärer. Samarbete mellan alla grupperna förvandlar problem till lösningar.

Approach and motivation (In English)

The starting point for my artistic work in the public space lies in the nature of the site and its users. The human appeal and the individual’s meeting with the place is central to me. I want to create an enhanced experience for visitors in relation to the site’s original expressions and activities. Regardless of the age or background of visitors, I want to take care of each person’s curiosity and discovery and inspire them in their everyday lives. I strive for qualities that make you want to return to discover more. My works can be place defining and have an orientation function, both in the small and in the big context. The idea that is born in the meeting with the site controls material choice and technology. Manufacturing is often done in cooperation with subcontractors and consultants. Durability over time and safety, with a minimum of maintenance it is a given. I am used to working in a group of architects, entrepreneurs, users and artists. Co-operation between all groups transforms problems into solutions.

Jan Stenberg

 

CV Jan Stenberg (The text will follow in English below the Swedish version)

Född 1964. Bor och jobbar i Stockholm

Offentliga projekt

2018 Inbjuden tävling efter prekval (ITEP) Landstingshuset Kalmar, m Guangjuan Zhang (GZ)
2018 ITEP. P-hus och godsmott. vid Universitetssjukhuset i Örebro
2017 ITEP. Entréer nytt bibliotek och sporthall, Stora Skedvi, m GZ
2017 ITEP. Konst till Risholmens äldreboende, Falun, m GZ
2017 ITEP. Konst Hagaskolan, Vallentuna
2016 ITEP. Fågel, fisk och allt där emellan, Källdalsskolan i Uddevalla m GZ
2016 ITEP. Nytt psykiatrihus vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, m Thomas Nordström (TN)
2016 ITEP. Bergsåkers skola, Umeå m GZ
2016 ITEP. Konstnärlig gestaltning på Slottsholmen, Västervik m GZ
2015 Vunnen öppen tävling. Svartåns krona, Ydrerondellen, Tranås
2015 ITEP. Flow och Fingertoppar, Kungsbacka, Kollaskolan, Idrottshallen, m GZ
2015 ITEP. Rosenfredsskolan, Varberg, m GZ
2015 ITEP. Snapshots of nature, Nya Lundbygårdens äldreboende, Lerum, m GZ
2014 ITEP. Ny skola och bibliotek i Vännäs, m GZ
2014 ITEP. Månfaser och Solgång, Falu lasarett
2013 ITEP. Konstnärlig gestaltning Centralsjukhuset i Karlstad
2013 ITEP. Scapes and landscapes, fasader till nytt Parkeringshus Strömsö, Drammen, m Thomas Nordström (TN) o Christian Sandell (CS)
2012 ITEP, Aqurama idrotts o treningssenter Kristianssand, Norge, m GZ
2012 ITEP. Konstnärlig gestaltning Spongdal Skole, Trondheim, m GZ
2012 ITEP. Konstnärlig Gestaltning Stadsbiblioteket, Göteborg, m GZ
2011 ITEP. Ny buss-station Stråket, Umeå, m GZ
2011 Silverstigen Fruängsskolan, Stockholm,Stockholms Konstråd
2011 Life at the Moarés Kvarteret Hamnen/Strandpromenaden, Riksbyggen, Stockholm
2010 ITEP. SL, Tunnelbanestation Hässelby Gård, Stockholm
2010 ITEP. Lövverk Västmanlands Läns Landsting m TN
2010 ITEP. Minnesmonument över Theodor Dahl, Köping m CS
2010 ITEP. Nytt kulturhus Malmön, Buen Mandal, Norge m TN
2010 ITEP. konst till ny polisstation i Edmonton, Kanada m Annika Oskarsson (AO) & TN
2009 ITEP. konst längs väg, Limerick Irland m AO & TN
2009 ITEP. Union Scene, Drammen, Norge m Trude Westby Nordmark (TWN)
2009 ITEP. Kampus Grimstad, Grimstad, Norge, m TWN
2008 ITEP. Wish you where here! Part I & II Rådalen Ungdomsskole, Bergen, Norge
2007 Svenska vatten Stockholms Landsting, Rosenlunds sjukhus, Stockholm
2007 Tekniska muséet i Stockholm, skiss för ny park m TN
2007 ITEP. Thor Heyerdahls Videregående skole, Larvik, Norge m TN
2006 Spår av tid och ljus Åbågen, Arboga m TN & illustratören Rose Marie Andersson
2006 ITEP. Flow Grevlingen Kultur og Idrettssenter, Vestby, Norge m TN
2005 ITEP. Taktil topografi Syncentralen, Sabbatsbergs Sjukhus, Stockholm
2003 Skissuppdrag SL Norsborg tunnelbanestation
2000 ITEP. Fjärilsvingar hörsalsvägg, Trafikledartorn Arlanda, Stockholm

Pågående projekt

2016-19 Fågel, fisk och allt där emellan, Källdalsskolan i Uddevalla, m GZ
2017-19 Kristaller, Fasad Idrottshall Vallentuna, m GZ

Grupputställningar

2007 von Heiner bis Müller, Labor K1, Berlin
2004 Högtryck Galleri ID:I Stockholm
2003 Club Galleri Poitier, Poitier, Frankrike
2002 Club Galleri Beaconside, London
2001 Byggkeramik Konsthantverkscentrum Stockholm
2000 Konstnärshuset Stockholm
1999-00 Byggkeramik Vandringsutställning, Statens Konstråd

Utbildningar

2011-12    Kungliga Konsthögskolan, projektstudent Interaktiva tekniker,
2004-05     Kungliga Tekniska Högskolan, Ljus och Design
1994-99     Konstfackskolan, Keramik och Glas
1993     Nyckelvikskolan, Keramik

Kontakt

jan(at)janstenberg.com

 

CV Jan Stenberg  (In English)
Born 1964. Living and working in Stockholm

Public art projects

2018 Invited to competition after prequalification (ITCAP) Landstingshuset Kalmar,
w Guangjuan Zhang (GZ)
2018 ITCAP. P-hus och godsmott. vid Universitetssjukhuset i Örebro
2017 ITCAP Entréer nytt bibliotek och sporthall, Stora Skedvi, w GZ
2017 ITCAP. Konst till Risholmens äldreboende, Falun, w GZ
2017 Inbjuden efter prekval. Fasad Idrottshall Vallentuna, w GZ
2016 ITCAP. Fågel, fisk och allt där emellan, Källdalsskolan i Uddevalla, w GZ
2016 ITCAP. Nytt psykiatrihus vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, w Thomas Nordström (TN)
2016 ITCAP. Bergsåkers skola, Umeå w GZ
2016 ITCAP. Konstnärlig gestaltning på Slottsholmen, Västervik w GZ
2015 Vunnen öppen tävling. Svartåns krona, Ydrerondellen, Tranås
2015 ITCAP. Flow och Fingertoppar, Kungsbacka, Kollaskolan, Idrottshallen, w GZ
2015 ITCAP. Rosenfredsskolan, Varberg, w GZ
2015 ITCAP. Snapshots of nature, Nya Lundbygårdens äldreboende, Lerum, w GZ 2014 ITCAP. Ny skola och bibliotek i Vännäs, w GZ
2014 ITCAP. Månfaser och Solgång, Falu lasarett
2013 ITCAP. Konstnärlig gestaltning Centralsjukhuset i Karlstad
2013 ITCAP. Scapes and landscapes, fasader till nytt Parkeringshus Strömsö, Drammen,
m Thomas Nordström (TN) o Christian Sandell (CS)
2012 ITCAP, Aqurama idrotts o treningssenter Kristianssand, Norge, w GZ
2012 ITCAP. Konstnärlig gestaltning Spongdal Skole, Trondheim, w GZ
2012 ITCAP. Konstnärlig Gestaltning Stadsbiblioteket, Göteborg, w GZ
2011 ITCAP. Ny buss-station Stråket, Umeå, w GZ
2011 Silverstigen Fruängsskolan, Stockholm,Stockholms Konstråd
2011 Life at the Moarés Kvarteret Hamnen/Strandpromenaden, Riksbyggen, Stockholm
2010 ITCAP. SL, Tunnelbanestation Hässelby Gård, Stockholm
2010 ITCAP. Lövverk Västmanlands Läns Landsting w TN
2010 ITCAP. Minnesmonument över Theodor Dahl, Köping w CS
2010 ITCAP. Nytt kulturhus Malmön, Buen Mandal, Norge w TN
2010 ITCAP. konst till ny polisstation i Edmonton, Kanada w Annika Oskarsson (AO) & TN
2009 ITCAP. konst längs väg, Limerick Irland w AO & TN
2009 ITCAP. Union Scene, Drammen, Norge w Trude Westby Nordmark (TWN)
2009 ITCAP. Kampus Grimstad, Grimstad, Norge, w TWN
2008 ITCAP. Wish you where here! Part I & II Rådalen Ungdomsskole, Bergen, Norge
2007 Svenska vatten Stockholms Landsting, Rosenlunds sjukhus, Stockholm
2007 Tekniska muséet i Stockholm, skiss för ny park w TN
2007 ITCAP. Thor Heyerdahls Videregående skole, Larvik, Norge w TN
2006 Spår av tid och ljus Åbågen, Arboga w TN & illustratören Rose Marie Andersson
2006 ITCAP. Flow Grevlingen Kultur og Idrettssenter, Vestby, Norge w TN
2005 ITCAP. Taktil topografi Syncentralen, Sabbatsbergs Sjukhus, Stockholm
2003 Skissuppdrag SL Norsborg tunnelbanestation
2000 ITCAP. Fjärilsvingar hörsalsvägg, Trafikledartorn Arlanda, Stockholm

On going projects

2016-19 Fågel, fisk och allt där emellan, Källdalsskolan i Uddevalla, w Guangjuan Zhang (GZ)
2017-19 Kristaller, Fasad Idrottshall Vallentuna, w Guangjuan Zhang

Group exhibitions

2007 von Heiner bis Müller, Labor K1, Berlin
2004 Högtryck Galleri ID:I Stockholm
2003 Club Galleri Poitier, Poitier, Frankrike
2002 Club Galleri Beaconside, London
2001 Byggkeramik Konsthantverkscentrum Stockholm
2000 Konstnärshuset Stockholm
1999-00 Byggkeramik Vandringsutställning, Statens Konstråd

Education

2011-12 Kungliga Konsthögskolan, projektstudent Interaktiva tekniker,
2004-05 Kungliga Tekniska Högskolan, Ljus och Design
1994-99 Konstfackskolan, Keramik och Glas
1993 Nyckelvikskolan, Keramik

Contact

jan(at)janstenberg.com